Το μπάνιο του Σαρ Πέι είναι σημαντικό και πολλά δερματικά μπορούν να προκληθούν από μη σωστό μπάνιο.